Українська
Комплексне добриво NPK та NPKS в одній гранулі

Комплексне добриво NPK та NPKS в одній гранулі

Шановні партнери!

Представляємо Вам інноваційні продукти на ринку мінеральних добрив України :

  • NPKS – мінеральне добриво гранульоване;

  • NPK – органо-мінеральне добриво гранульоване.

 

Найважливіші переваги нової продукції

   NPKS – мінеральне добриво гранульоване


Широкий діапазон співвідношень поживних речовин в одній гранулі дозволяє ефективно удобрювати повний спектр сільськогосподарських культур (зернові, олійні, технічні та кормові культури) та отримувати високий рівень рентабельності виробництва.

Азот N від 0,5 % до 40% P2О5 від 0,5% до 45% K2О від 0,5% до 50%

 

Залежно від потреб клієнта ми можемо запропонувати спектр мікроелементів S, Сa, Mg, B у формах, доступних для засвоювання рослинами, та у будь-якому їх співвідношенні.

Сірка в сульфатній формі доступна для рослин вже в перший рік внесення добрив. Необхідність застосування сірки на всіх ґрунтах полягає у здатності солей сірчаної кислоти, які утворюються після внесення сірки в ґрунт, розчиняти фосфор з важкодоступних сполук до легкодоступних форм, що покращує його засвоюваність рослинами. Окрім фосфору, сірка також у міру окислення сприяє вивільненню в розчин калію, кальцію, магнію і заліза, чим збільшує їх доступність для рослин

Кальцій і магній в карбонатній формі беруть участь в розкислюванні ґрунту, утворюючи водорозчинні сполуки, які є необхідними елементами живлення для рослин.

Нестача кальцію впливає на розвиток листя та кореневої системи рослин, викликаючи фізіологічні хвороби (у першу чергу – коренеплодів).

Магній відповідає за утворення в листі рослин хлорофілу, суттєво впливає на формування вуглеводів та їх транспортування з листя до коренів, унаслідок чого формується потужна коренева система, зростає концентрація цукру у точці росту.

Бор сприяє росту вегетативних органів та зміцненню кореневої системи рослин, накопиченню цукру у кореневій шийці та її збільшенню; підвищує посухо- та зимостійкість рослин; сприяє запиленню та цвітінню. З-поміж усіх мікроелементів саме бор найсуттєвіше впливає на урожайність та якість сільгоспкультур. Його нестача проявляється у різних захворюваннях рослин.

   NPK - органо-мінеральне добриво гранульоване

У технологічному процесі одержання органо-мінеральних добрив мінеральні основні елементи живлення (NPK) утворюють з гуміновими з’єднаннями органо-мінеральні комплекси, що дозволяють закріпити азот та калій в обмінній формі та зменшити їх рухливість, а фосфор перевести в форму, яка легко засвоюється рослинами. У зв’язку з цим збільшується період дії добрив, завдяки чому коефіцієнт засвоєння поживних елементів з органо-мінеральних добрив досягає 90-95%.

При використанні органо-мінеральних добрив покращуються фізико-хімічні властивості ґрунту, збільшується вологоємність за рахунок властивості утримувати вологу в гранулах впродовж тривалого часу, не відбувається засолення ґрунту. 

 Оптимальне співвідношення елементів живлення запобігає надлишковому накопиченню нітратів у продуктах і не тільки забезпечує приріст врожаю, але й поліпшує поживну цінність продукції.

 

Нові комплексні добрива застосовують під усі види сільськогосподарських та декоративних культур для довготривалого підживлення ґрунту.

 

 Фізико-механічні характеристики нових комплексних добрив

 

Сталий хімічний і гранулометричний склад. Добрива виготовляються за допомогою нового імпортного обладнання, яке забезпечує абсолютну точність дозування та рівномірність змішування компонентів, тобто відповідність заявлених формул дійсному вмісту поживних речовин. Контроль якості вхідної сировини та кінцевої продукції забезпечує власна акредитована лабораторія підприємства.

 

Однорідність внесення. Гранули розсіюються рівномірно, забезпечуючи ефективне використання технічних засобів внесення.

 

Розсипчастість. Продукт не злежується, придатний для тривалого зберігання, після якого гранули не руйнуються.

 

Нові комплексні добрива негігроскопічні.

 

Особливістю нових комплексних добрив  (мінеральних та органо-мінеральних) є збагачення гуматами, що в свою чергу:

 

  • підвищують засвоюваність поживних речовин добрива рослинами;

  • підвищують стійкість рослин до несприятливих чинників навколишнього середовища, виконуючи роль антидепресанту;

  • покращують якість вирощеної продукції;

  • зв'язують продукти техногенного забруднення і цим забезпечують екологічну чистоту продукції;

  • покращують фізичні, хімічні і біологічні властивості ґрунтів, виконують захисну функцію, здатні відновлювати родючість бідних, виснажених, техногенно порушених ґрунтів.